Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์16 มกราคม 2563  

แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

โดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ Ms. Isabel Anis Rozsa บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

   

 


อ่านต่อ
13 มกราคม 2563  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

สำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ) โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่

   

   

 


อ่านต่อ
11 มกราคม 2563  

ปันรักให้น้อง....จากใจพี่

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และเทศบาลตำบลน้ำแพร่

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการปันรักให้น้อง....จากใจพี่ 

ณ เทศบาลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การให้คือความสุขที่แท้จริง”

   

   

   

   

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการเสริมสร้างกำลังใจใน “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8”
อาจารย์จารุณี​ ปัญควณิช​ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป​ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พร้อมนำนักศึกษารายวิชา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา college study ร่วมบรรยาย “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8
เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคม
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

     
 

สหกิจศึกษาเอกสารสำหรับดาวน์โหลด

:: แบบสมัครงานการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

:: คู่มือการออกปฏิบัติงานจริง


การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


     

     


 

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ