Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

:: กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ฝ่าวิกฤต COVID-19 ^-^

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้และยังไม่ถูกดำเนินคดี และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด จะได้รับสิทธิลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ลดจำนวนเงินที่ถูกหักในแต่ละเดือน ในกลุ่มหน่วยงานเอกชนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน หากชำระหนี้จะลดเบี้ยปรับ 75-80% และพักชำระหนี้ 2 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นอกจากนี้ ผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาท/เดือน สามารถขอผ่อนผันชำระหนี้ได้คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คราว และผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 2.5 เท่าจากสัญญาเดิม และงดการขายทอดตลาดทุกกรณี รวมทั้งชะลอการบังคับคดี

มีข้อสงสัย โทร. 0-2016-4888


:: ประชาสัมพันธ์ การสอบภาค ก กพ. 63 ^-^

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภาค ก.)
จำนวน 500,000 ที่นั่ง :: 15 ศูนย์สอบ 
รับสมัคร :: วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
เว็บสมัคร :: https://ocsc2.job.thai.com/แนวข้อสอบ ติดตามได้ดังนี้  ^-^ -->
https://www.facebook.com/GorPorChannel/posts/1493777990783195

https://www.facebook.com/brotherMP/posts/2474760535983315

https://www.facebook.com/Gorporex/posts/2802579986443259
 


:: ข่าวรับสมัครงานที่น่าสนใจ ^-^

เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา
คุณสมบัติ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุ 18-27 ปี บริบูรณ์
- สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม --> คลิก

รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี โท เอก เข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร


กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562
:: โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ^-^
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 วิทยากรโดยอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช
ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้ จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน
และการทำงานในอนาคตต่อไป


  

  

      


:: ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18 ^-^
คณาจารย์  และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18 ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

  

  


:: สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ^-^ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

    

    


:: เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด ^-^ 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     


:: พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ^-^
น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550