ข่าว

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่นักวิจัยมืออาชีพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ" (Research Network Sandbox)


เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่นักวิจัยมืออาชีพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ" (Research Network Sandbox) เพื่อยกระดับศักยภาพนักวิจัย สร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายบริหารการวิจัย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566 ส่งเอกสาร และ Statement of purpose (SOP) มาที่ E-mail : uppernorth.unrn@gmail.com

รายละเอียด และเงื่อนไขในการสมัคร คลิก https://shorturl.asia/6lDW4