ข่าว

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2567


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2567 หัวข้อเที่เปิดรับคือ นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยิน นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และ นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://social.nia.or.th/2023/city67/