ข่าว

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567  เปิดข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 https://shorturl.asia/W9Ji1