ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรม การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรม การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/sI9ot