ข่าว

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีการศึกษา 2567


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/ มีจำนวน 6 แผนงานวิจัย