ข่าว

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"


สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ทาง https://forms.gle/FgXwzaFgm8FytoXM9