ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถส่งข้อเสนอได้จนถึง วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา ภายในเวลา 15.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11636