ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566)”


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566)” ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/