ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับช้อเสนอโครงการ “ต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับช้อเสนอโครงการ “ต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623