ข่าว

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant/