ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การเตรียมผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การเตรียมผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ออนไลน์ Microsoft Teams ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.office.com/r/LTvTS1qUsz ลิงค์ห้องในการอบรม https://shorturl.asia/GfKER

​​​​​​​