ข่าว

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การจัดการความรู้การวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ทุนภายใน) และการประเมินผลกระทบโครงการวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

สามารถสแกน QR Code เข้าร่วมกิจกรรมด้านล่าง หรือ ลิงค์ https://shorturl.asia/Kqacn

**สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้ที่ https://bit.ly/3jjSdgg