ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IP Fair 2021 มหกรรมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของไทย


>>ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรไทยยุคใหม่...ก้าวต่อไปสู่ Smart Farming"

>>ออนไลน์ ในพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

>>งาน IP Fair 2021 มหกรรมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของไทย ที่รวบรวมสุดยอดไอเดียของนักคิดค้น นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์

ครั้งแรกของงาน IP Fair 2021 ในรูปแบบ Virtual Fair ให้คนได้เข้าชมและร่วมงาน ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ ในโซนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

-IP Mart ตลาดซื้อขายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

-IP Knowledge สัมมนาความรู้ด้านทรัพย์สินปัญญา ในทุกมิติ รอบด้าน

-IP Advisory บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร

-GI Market ตลาดซื้อขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

-DIP Pavilion รู้จักกับบทบาท หน้าที่ การให้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

-IP Showcase ถอดบทเรียนความสำเร็จของแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก

-Business Matching ตลาดเจรจาธุรกิจแบบมืออาชีพ

วันที่ 15 -19 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น

ที่ www.thailandipfair.com