ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารวิชาการเพื่อสังคม


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารวิชาการเพื่อสังคม ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE ตามภาพประชาสัมพันธ์