ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม "MJU Research and Innovation Days : The STI Changemakers"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม "MJU Research and Innovation Days : The STI Changemakers" โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

>>ออนไลน์ ในพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

>>สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ทาง QR code ตามภาพ