ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์" จัดโดย สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>ออนไลน์ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

>>ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทาง QR code ตามภาพ