ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ผลงานวิชาการและได้บริการวิชาการแก่ชุมชน"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ผลงานวิชาการและได้บริการวิชาการแก่ชุมชน" จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

>>ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

>>สามารถลงทะเบียนและเข้ารับฟังการบรรยายทาง QR code ตามภาพ