ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เขียนข้อเสนอให้ฟิตพิชิตทุนวิจัยให้ได้"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เขียนข้อเสนอให้ฟิตพิชิตทุนวิจัยให้ได้" จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

>>ออนไลน์ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

>>สามารถลงทะเบียนและเข้ารับฟังการบรรยายทาง QR code ตามภาพ