ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม" จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจบุรี

>>ออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

>>สามารถเข้ารับฟังการบรรยายทาง QR code ตามภาพ