ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การกำหนดหัวข้องานวิจัยและการหาแหล่งทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การกำหนดหัวข้องานวิจัยและการหาแหล่งทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

>>ออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

>>สามารถเข้ารับฟังการบรรยายทาง QR code ตามภาพ