ข่าว

วช. เปิดรับข้อเสนอ ปีงบประมาณ2563 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ครั้งที่ 1


วช. เปิดรับข้อเสนอ ปีงบประมาณ2563 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ครั้งที่ 1 ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216