ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย "การพัฒนาข้อเสนโครงการพิชิตทุน PMU"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย "การพัฒนาข้อเสนโครงการพิชิตทุน PMU"

>>ออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.

>>สามารถลงทะเบียนออนไลน์ QR code ตามภาพ