ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) "เทคนิคการจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) "เทคนิคการจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

>>ออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

>>สามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ QR code ตามภาพ