ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา

ออนไลน์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ QR code ตามภาพ