ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ออนไลน์ วันที่ 10 และ 14 ก.ค.64

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ได้ที่

bit.ly/register1014