ข่าว

ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม ตามหลักการเขียนบทความวิชาการเพื่อสู่ตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม ที่ครอบคลุม 7 หัวข้อ ตามหลักเกณฑ์ กพอ.


ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม ตามหลักการเขียนบทความวิชาการเพื่อสู่ตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม ที่ครอบคลุม 7 หัวข้อ ตามหลักเกณฑ์ กพอ.

อบรมออนไลน์ "การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม"

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00​ น.

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ผ่านระบบ Facebook Live หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สามารถ​ลงทะเบียนออนไลน์

https://forms.gle/ru2GVHD7EJRgJj9y6