ข่าว

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงบรรยาย ภายใต้โครงการ “มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น”


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงบรรยาย ภายใต้โครงการ “มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น” ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านโปรแกรม ZOOM

Join Zoom Meeting

https://nu-ac-th.zoom.us/j/96938985833...

Meeting ID: 969 3898 5833

Passcode: 704294

และผ่านทาง Facebook Live: DRI Naresuan University)