ข่าว

ประสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "เรียนรู้เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและตำราทั่วไปให้เข้าใจ"


ประสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "เรียนรู้เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและตำราทั่วไปให้เข้าใจ"

ในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์

สามารถเข้าร่วมได้ตาม QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้