ข่าว

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์

สามรถเข้าร่วมได้ตาม QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้