ข่าว

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง "Smart Practices ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0"


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง "Smart Practices ในการสร้าง Young Smart Farmer 4.0"

ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ZOOM

สามารถเข้าร่วมได้ตาม QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้