ข่าว

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำเดือน เมษายน 2564


ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ประจำเดือน เมษายน 2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www2.nrct.go.th/e-publish1/newsletter/Newsletter_No121/?fbclid=IwAR1EaKf07SgfrCZjLiRAWrz5zZ08uTDlAp6aXr2Y-HFXzUYwaXL-orcm7y0#p=1