ข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk Mar 2021


ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk Mar 2021

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

Topic: “คนรุ่นใหม่กับงานวิจัย”

โดย อาจารย์ ดร.น.สพ.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Time: Mar 17, 2021 07:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84072892554

Meeting ID: 840 7289 2554