คู่มือการใช้ระบบออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)

# หมวดหมู่ ชื่อเรื่อง ลิ้ง
1 Office365 [VDO File] ขั้นตอนการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา open_in_new
2 NES [PDF File] คู่มือ การขอ Username และ Password สำหรับนักศึกษาใหม่ open_in_new
3 NES [PDF File] คู่มือ การลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา open_in_new
4 NES [VDO File] คู่มือ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา open_in_new
5 NES [VDO File] คู่มือ การขอ Username และ Password สำหรับนักศึกษาใหม่ open_in_new
6 NES [PDF File] คู่มือการชำระเงิน open_in_new
7 NES [PDF File] คู่มือการเข้าใช้งานประเมินอาจารย์ผู้สอน open_in_new
8 NES [PDF File] คู่มือ การเข้าใช้งาน บัตรนักศึกษา Digital open_in_new
9 NES [VDO File] คู่มือ การใช้งานระบบ NES e-Learning สำหรับนักศึกษา open_in_new
10 NES [PDF File] คู่มือ การตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักศึกษา open_in_new
11 Office365 [PDF File] คู่มือ การใช้งาน Email Outlook สำหรับนักศึกษา open_in_new
12 Office365 [VDO File] คู่มือ การใช้งานระบบ MS Teams สำหรับนักศึกษา open_in_new
13 Web [PDF File] คู่มือ การเข้าระบบสายตรงอธิการบดี [ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน] open_in_new
14 Office365 [PDF File] คู่มือ การใช้งานระบบ OneDrive สำหรับนักศึกษา open_in_new