Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน​เพื่อการสื่อสาร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตระยะสั้น สำหรับชาวต่างชาติ
โดยมีกำหนดการเปิดเรียน ดังนี้
แผนภาษาไทย
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 10​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 2​ วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 3​ วันที่​ 5​ พฤษภาคม​ 2563
แผนภาษาอังกฤษ
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 23​ มีนาคม​ 2563