การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยไม่ขับขี่ย้อนศร เข้า-ออก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 วันที่ประกาศ : 2020-10-16

ข่าวประชาสัมพันธ์......ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยไม่ขับขี่ย้อนศร
ด้วยความปรารถนาดี เข้า-ออก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้องสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ และคนซ้อนท้ายนะจ๊ะ
 
มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2563 นี้
 
ทั้งนี้ต้องสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ และคนซ้อน