โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "จะหางานอย่างไร ในยุค New Normal"

 วันที่ประกาศ : 2020-10-12

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ได้รับความรู้ในการเลือกสถานประกอบการและได้รับความรู้ ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ Link นี้ :
https://www.facebook.com/NCUFUN/posts/3142203355888508