img

ติดต่อสอบถาม

Line Group

ช่องทางสำหรับบัณฑิต ติดต่อสอบถาม เรื่องต่างๆ งานรับปริญญา

img

Line Group

ช่องทางสำหรับบัณฑิต ติดต่อสอบถาม การตัดชุดครุย THE GREAT(สาขาเชียงใหม่)

img

-------แผนที่ร้าน-------

แบบฟอร์มการวัดตัดชุดครุย

ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร


คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต


คลิกที่นี่

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต


คลิกที่นี่

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประสานงานบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 053-819999 ต่อ 9931

Email:ncugraduation@northcm.ac.th

แผนที่ร้าน The Great (สาขาเชียงใหม่)

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซ.3 ถ.นิมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 081-9041249,053-226947