คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์
สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สำหรับอาจารย์

หมวดหมู่ระบบ ชื่อเรื่อง ลิ้ง
ZOOM [VDO File] แนะนำการใช้โปรแกรม ZOOM Web Conferencing Click
ZOOM [VDO File] แนะนำการใช้โปรแกรม ZOOM Web Conferencing 2 Click
NES [PDF File] NES e-Learning การสร้างห้องเรียน Online Click
NES [VDO File] NES e-Learning การสร้างห้องเรียน Click
OneDrive [PDF File] การใช้งาน OneDrive Upload ShareFile เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ผู้สอน Click

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเรื่อง ลิ้ง
[VDO File] การใช้งานระบบ NES e-Learning สำหรับนักศึกษา Click