Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป