Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และเทศบาลตำบลน้ำแพร่

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการปันรักให้น้อง....จากใจพี่ 

ณ เทศบาลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การให้คือความสุขที่แท้จริง”