Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา และ คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18
ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562