ประกาศ

# ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Click
1 ชื่อนศ.คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สอบ Exit Exam 1/63 2020-10-07
2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชึ้นปีสุดท้าย 2562 2020-07-03
3 รายวิชาที่เปิดให้สอบเทียบโอนความรู้ในระดับปริญญาตรี ปกศ.2563 2020-06-01
4 ผลสอบเทียบ 2-62 นิติศาสตร์ 2020-04-17
5 รายชือนศ.เข้าสอบ EXIT EXAM อังกฤษ 2/62 2019-12-21
6 ผลการสอบเทียบโอนความรู้2562 sec1 2019-10-23
7 ผลการสอบเทียบโอนความรู้2562 sec2 2019-10-23
8 ผลการสอบเทียบโอนความรู้2562sec3 2019-10-23
9 ผลการสอบเทียบโอนความรู้1/2561 2019-10-23
10 ผลสอบเทียบความรู้ 2-61 วิชาเฉพาะ 2019-05-14
11 ผลการสอบเทียบโอนความรู้2/2561 2019-05-13
12 ตารางสอบเทียบความรู้-2-61 update 2019-03-15
13 ตารางสอบเทียบความรู้-2-61 2019-03-14
14 รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา2/61 2019-03-10
15 ผลการสอบเทียบโอนความรู้1/2561 2019-01-16
16 สรุปผลการเทียบโอนความรู้1/2561 2019-01-15
17 สรุปผลการเทียบโอนความรู้1/2561ครั้งที่5 2018-12-12
18 สรุปผลการเทียบโอนความรู้1/2561ครั้งที่7 2018-09-19
19 ผลสอบเทียบโอนฯ 1/61 ครั้งที่1 2018-08-23
20 ผลสอบเทียบโอนฯ 3/60 (ภาคฤดูร้อน) 2018-08-22
21 ประกาศ รายวิชาที่เปิดให้สอบเทียบความรู้ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-31