img

ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร

A

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร


คลิกที่นี่

B

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


คลิกที่นี่

C

รายละเอียดสำหรับบัณฑิต


คลิกที่นี่

D

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร


คลิกที่นี่

E

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร


คลิกที่นี่

F

คู่มือการใช้งานบัตรศิษย์เก่า


คลิกที่นี่

G

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

H

มาตรการความปลอดภัยป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


คลิกที่นี่

I

แบบคัดกรองความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยคลิกที่นี่

J

ข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่าย


คลิกที่นี่

K

ตรวจสอบเลขที่นั่งพิธีประสาทปริญญา


คลิกที่นี่

L

วิดิโอขั้นตอนการรับประสาทปริญญาบัตร


คลิกที่นี่

M

ตรวจสอบข้อมูล มาตรการ
คัดกรองความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คลิกที่นี่

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประสานงานบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 053-8199931

แผนที่ร้าน The Great (สาขาเชียงใหม่)

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซ.3 ถ.นิมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 081-9041249,053-226947

แผนที่ร้าน คลิ๊ก